Nieuws
Welkom
Clinic
Uitslagen
Verslagen
Trainingen
Hummel ZUIDHORuN
Loopagenda
Contact
Lidmaatschap
Links

 

Alleen voor leden:
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Wachtwoord vergeten?

Nieuws


Kees gaat de Comrades marathon lopen

2018-05-16 22:15:35
Kees, een van onze trainers, is tijdelijk gestopt met het geven van trainingen om zich voor te bereiden op de Comrades marathon in Zuid-Afrika. Dit is geen normale marathon over een afstand van 42,2 km maar een ultra-loop over een lengte van 90 km in een heuvelachtig gebied. Ik was nieuwsgierig hoe Kees er toe gekomen is om zo’n uitdaging aan te gaan en wat hij nu doet om zich voor te bereiden.

Kees was bereid om mijn vragen te beantwoorden en met jullie te delen. Ik wil Kees hiervoor bedanken en ik wens hem veel succes en plezier op zondag 10 juni tijdens de Comrades marathon.

Peter

Houdbaarheid wachtwoorden

2018-05-16 21:42:55
Iedereen heeft een login als je lid bent van de loopgroep. Om het inloggen nog veiliger te maken heeft er een verbetering aan het het inloggen plaatsgevonden. Daarmee is voor een ieder die op of na de 24e mei 2018 inlogt de verplichting om het wachtwoord te wijzigen. Dat verschijnt in beeld via een popup. In principe is het wachtwoord dan weer een jaar geldig.

Mocht je je wachtwoord vergeten zijn, dan kunt je een tijdelijk wachtwoord aanvragen via "Wachtwoord vergeten". Je vult dan daar je email-adres dat als gebruikersnaam geldt in en dan krijg je op dat email adres je wachtwoord toegemaild. Mocht dat geen geldige email meer zijn doe dan even een berichtje aan de webmaster met je nieuwe geldige emailadres.

Het toegemailde tijdelijke wachtwoord is gelijk verlopen. Je kunt het gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Running Dinner

2018-05-15 23:05:34
Na het succes van vorig jaar willen wij je uitnodigen voor het Running Dinner op 22 juni! Vorig jaar was de eerste keer en we hebben er met z`n allen van genoten. Ergens eten waar je anders niet zo snel komt en in een kleine intiemere sfeer met loopvrinden die je anders niet zo snel spreekt bleek een succes.
Deze ingrediënten zijn ook dit jaar de basis voor een gezellige avond met elkaar. Vlak voor de zomer hopen we dan ook dat alle leden van de loopgroep deelnemen aan de afsluiting van het eerste half jaar.

Programma
19.00-20.00 voorgerecht (op adres x)
20.00-20.15 reistijd naar volgende adres
20.15-21.15 hoofdgerecht (op adres y)
21.00-21.15 reistijd naar volgende adres
21.30-23.00 nagerecht en nazit bij in `t Holt

Vooraf krijg je uiteraard te horen op welke adressen je gaat eten. De koks ontvangen van tevoren een bedrag als vergoeding voor de onkosten.

Aanmelden en kosten
Aanmelden kan tot 8 juni en het liefst z.s.m. zodat we op tijd kunnen beginnen met het organiseren en plannen van het diner. Wanneer je de volgende stappen doorloopt ben je van de partij op 22 juni!

   1.  Aanmelden mailadres; runningdinner@loopgroep-zuidhorn.nl
   2.  In de mail kun je de volgende zaken aangeven:
 • Wil je een voor- of hoofdgerecht koken of ben je deelnemer?
 • Heb je dieetwensen of ben je vegetariër?

   3.  De kosten zijn €10,00 per persoon. Je kunt het geld overmaken op IBAN: NL18RABO0318226855 ten name van loopgroep Zuidhorn o.v.v. Running Dinner

Contact
Mocht je vragen hebben dan kun je contact opnemen met Marijke of Allard. Wij hebben er zin in en kijken ernaar uit jullie allemaal te ontmoeten. Tot dan?!

Friese 11 stedentocht

2018-05-12 21:46:16
De Decathlon 11 steden estafette is een loop die dwars door Friesland gaat. Leeuwarden is start en finish. Teams van estafettelopers lossen elkaar zonder ophouden dag en nacht af.Het parcours bestaat uit kleine wegen en paden langs de 11 "steden".Op zaterdag 9 juni start ook een team van onze loopgroep met 12 leden genaamd DE GRIEZEN. (vrij vertaald : groningers in friezen-land of had het ook met de leeftijd vandoen...) Met een gemiddeld tempo van 11 km/uur hopen we rond 16.00 uur op zondag 10 juni te finishen op het plein voor de Decathlon in Leeuwarden. Bij deze loop is begeleiding niet toegestaan , de lopers m/v moeten ook fietsen en de 2 volgwagens meenemen. Het team bestaat uit: Auke,Coos,Corrie,Els,Erwin,John,Karin,Koos,Rins,Willie,Wijnand en team captain Wiebe.

Abdijloop Aduard, maandag 21mei

2018-05-12 11:11:53
Op tweede pinksterdag, maandag 21 mei, wordt de derde Abdijloop georganiseerd in Aduard. Je kan 4 mijl of 8,25 mijl lopen. Het parcours bestaat uit 1 ronde van 4 mijl en doe je mee met de 8,25 mijl dan loop je deze ronde twee keer. De start van de loop is om 19:00 uur op de voetbalvelden van het sportpark in Aduard. Evenals vorig jaar vindt er een verloting plaats op basis van je startnummer. De hoofdprijs is een compleet verzorgd 7 gangen diner voor 2 personen bij herberg Onder de Linden.

Voorinschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 18 mei via inschrijven .nl. De kosten zijn bij voorinschrijving 7,5 euro en bij inschrijven op de dag zelf 9 euro. Na-inschrijving is mogelijk op de dag van de Abdijloop vanaf 17.00 uur in het dorpshuis De Meeden, Burgemeester van Barneveldweg 23, 9831 RD in Aduard. Meer informatie staat op www.abdijloopaduard.nl

Notulen ALV 15 maart 2018

2018-04-17 21:29:22
De notulen van de ALV van 15 maart 2018 zijn hier te lezen. Wel eerst even inloggen.
Met dank aan Marijke en Heidi voor het notuleren. De notulen zullen op de ALV in 2019 behandeld worden.

Namens het bestuur met vriendelijke groeten,
Pieter de Haan

Reflecterende hesjes nog steeds verplicht

2018-04-04 19:07:45
Waarschijnlijk omdat het de laatste weken om half acht nog licht is, komen steeds meer lopers zonder reflecterend hesje op de training. Dit is niet de bedoeling. Bij normaal weer kun je `s avonds van 20 april tot 23 augustus trainen zonder hesje. De overige trainingsavonden zijn hesjes verplicht!

LEDENPAS KNAU

2018-04-03 19:12:20
De Atletiekunie heeft aan het begin van 2018 haar leden digitale ledenpassen toegestuurd. Echter, het kan zijn dat jouw e-mailadres niet goed of onbekend is, waardoor je jouw digitale ledenpas niet hebt ontvangen. Mocht dit het geval zijn, neem dan contact op met de ledenadministratie van de vereniging. Het juiste e-mailadres wordt dan door de ledenadministratie aan je contactgegevens toegevoegd. De Atletiekunie stuurt dan alsnog de ledenpas. Even een mail naar: secretaris@loopgroep-zuidhorn.nl

Maandag 2 april (2e Paasdag) vervalt de training.

2018-04-01 20:18:36
Zoals bekend vervallen de trainingen op officiele feestdagen.
In 2018 vervallen dus de volgende trainingen:
 • 2e Paasdag         maandag 2 april
 • Koningsdag       vrijdag 27 april
 • Hemelvaart        donderdag 10 mei
 • 2e Pinksterdag   maandag 21 mei
 • 1e Kerstdag       dinsdag 25 december
 • 2e Kerstdag       woensdag 26 december
 • Oudjaarsdag      maandag 31 december

Bestuurswisseling

2018-03-21 16:44:57
Zoals al aangekondigd heeft er op de Algemene Ledenvergadering van donderdag 15 maart een bestuurswisseling plaats gevonden. Het oude bestuur heeft afscheid genomen en er is een nieuw bestuur benoemd. Uiteraard ging dit vergezeld met bosjes bloemen en een mooie speech van Wiebe. Nogmaals alle vertrekkende bestuursleden bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren.

Het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit:
Pieter de Haan voorzitter
Anita Koers penningmeester
Wiebe Kloppenburg secretaris
Karin Danhof communicatie en activiteiten
Heidi van den Berg techniek en algemene zaken

Voor de meesten van ons is het allemaal redelijk nieuw, een bestuursfunctie, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat we als bestuur samen met jullie hulp tot een mooi resultaat komen.

Wat speelt er de komende periode naast de reguliere zaken die op een bestuur afkomen:

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Deze wet gaat per 25 mei 2018 in en heeft vooral betrekking op hoe je met persoonsgegevens om gaat. Hebben we hier veel last van? Ja eigenlijk wel. Vanuit NOC*NSF hebben we toegang gekregen tot een stappenplan speciaal voor sportverenigingen. Hierin is aangegeven hoe je met persoonsgegevens om moet gaan en in welke mate je maatregelen hebt genomen om misbruik te voorkomen. Denk hierbij aan: wie heeft toegang tot welke gegevens en hoe veilig zijn deze (denk bijvoorbeeld aan onze site). Is het dramatisch bij ons? Nee op zich hebben we al veel zaken op orde maar we moeten wel alles langslopen en kijken of er nog verbeteringen mogelijk zijn (en die zijn er!). We willen uiteraard zoveel mogelijk voorkomen dat de persoonsgegevens die wij hebben in verkeerde handen vallen. Naast het melden daarvan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (bij een zgn. data lek) kan het ook hele hoge boetes opleveren. Dus zorgvuldigheid is wel noodzakelijk en belangrijk.

Beleidsplan
Zoals je al in de stukken van de ALV hebt kunnen lezen zijn we gestart met het opstellen van de missie en visie. Deze zullen de basis vormen voor het beleidsplan van de Loopgroep. Wij hebben al enkele delen van het plan in conceptvorm klaar. En om e.e.a. goed te toetsen en draagvlak te creëren zijn we op zoek naar leden die deel willen nemen aan (soort van) klankbordgroep om met ons hier over van gedachte te wisselen.
Daarnaast komt er binnenkort een overleg met de trainers waarin we ook het concept beleidsplan, en dan met name het stuk techniek, zullen bespreken.
Het streven is om rond de zomer het concept beleidsplan naar alle leden te sturen zodat we dat in een aparte ledenvergadering na de zomervakantie kunnen bespreken.

Activiteiten
Ook dit jaar zal er weer een Clinic gehouden worden. Zoals bekend gemaakt op de ALV zal de ZuidhoRun dit jaar onderdeel uitmaken van de Westerkwartiermarathon op zaterdag 6 oktober. De Clinic is dan een goede voorbereiding hiervoor, maar ook voor de 4 Mijl van Groningen die een week later wordt gehouden.
Joan en Sandra gaan samen met Karin starten met de voorbereidingen voor de Clinic. Zodra daar meer over bekend is zullen jullie dat horen.

Het Running Diner was vorig jaar een groot succes. We gaan kijken of we dat dit jaar kunnen overtreffen. We zullen binnenkort de ervaren organistoren hiervan benaderen voor deze nieuwe editie.

Ten slotte
We willen iedereen bedanken voor het vertrouwen dat jullie in ons stellen en als er zaken zijn die je wilt delen of bespreken schroom niet om contact met een van de bestuursleden op te nemen. Heb je ideeën over activiteiten die we als Loopgroep kunnen doen, neem dan contact op met Karin.
Als er leden zijn die graag willen meedenken over het beleidsplan meldt je dan bij mij (anders gaan we mensen “dwingend” benaderen). Er hebben zich al drie leden gemeld en we streven naar een groepje van 6 leden.

Namens het bestuur met vriendelijke groeten,
Pieter de Haan

Avondvierdaagse en Hummel ZuidhoRun

2018-03-20 21:48:48
Best mensen,

Afgelopen ALV van de Loopgroep heb ik namens de Stichting Loopgebeur`n een aantal zaken met jullie gedeeld. In onderstaand bericht staat dit nog eens op een rijtje. Graag reacties naar voorzitter@loopgebeurnzuidhorn.nl

Avondvierdaagse
 • Datum Avondvierdaagse maandag 28 mei tot en met donderdag 31 mei 2018
 • Per avond zijn ongeveer 10 vrijwilligers nodig om er een succes van te maken, opgave kan bij voorzitter@loopgebeurnzuidhorn.nl
 • De voorbereidingscommissie van de Avondvierdaagse acteert dit jaar voor het laatst, men is op zoek naar drie tot vier mensen die dit willen overnemen. Reacties kunnen naar voorzitter@loopgebeurnzuidhorn.nl
 • Nieuwe mensen zijn hard nodig, lukt het niet dan is het helaas niet meer mogelijk een Avondvierdaagse te organiseren….
Hummel Zuidhorun 2018
 • De Hummel Zuidhorun wordt dit jaar geïntegreerd in de Westerkwartiermarathon onder het motto `Hummel Zuidhorun goes Westerkwartiermarathon!`
 • De Westerkwartiermarathon wordt georganiseerd ter ere van de gemeentelijke herindeling met medewerking van de vier huidige gemeenten
 • Datum Hummel Zuidhorun goes Westerkwartiermarathon is op zaterdag 6 oktober 2018
 • De 5 en de 10 km worden geïntegreerd, starten in Zuidhorn en finishen resp. in Niekerk en Grootegast. Vandaar brengen bussen de deelnemers weer terug naar Zuidhorn
 • Ook voor deze dag hebben we weer vrijwilligers nodig om de nodige werkzaamheden te verrichten. Het exacte aantal volgt nog. Opgave kan bij voorzitter@loopgebeurnzuidhorn.nl

Nieuwe bestuursleden Stichting Loopgebeur`n
 • Thea Mepschen is om persoonlijke redenen gestopt
 • Tonie van der Walle stopt aan het einde van het jaar
 • Marco Janssen stopt aan het einde van het jaar
 • Werner van der Hart en Rob van der Meulen blijven in het bestuur
 • Er zijn dus drie nieuwe bestuursleden nodig om de Avondvierdaagse en de Hummel Zuidhorun te kunnen blijven organiseren
 • Graag willen we uiterlijk in juni weten waar we aan toe zijn. Op basis van het aantal aanmeldingen nemen we een besluit. Bij geen aanmeldingen stopt de het bestaan van de Stichting in de huidige vorm. Bij te weinig aanmeldingen beraden we ons op een verregaande samenwerking met het bestuur van de loopgroep en bij voldoende aanmeldingen gaan we door en blijven we twee mooie evenementen voor ons dorp organiseren.
 • Voor meer informatie of aanmelding voor een bestuursfunctie kun je mailen naar voorzitter@loopgebeurnzuidhorn.nl of bellen met Marco Janssen 06-11784311

Afsluitend zou ik iedereen willen oproepen om na te denken over een bestuursfunctie, deelname aan de voorbereidingscommissie van de Avondvierdaagse of inzet als vrijwilliger tijdens één of beide evenementen. We hebben elkaar hard nodig om iets moois voor de inwoners van ons dorp, de loopgroep en de vele deelnemers te betekenen.

Sportieve groeten,

Marco Janssen
Voorzitter Stichting Loopgebeur`n Zuidhorn

Jaarvergadering 15 mrt 2018

2018-03-08 20:54:07
Op 15 mrt is er weer een ALV (jaarvergadering) van de Loopgroep Zuidhorn.
Deze keer om 20:00 in de bovenzaal van In 't Holt 1654.

Voor de stukken kunnen jullie terecht op deze pagina.

Alle leden kunnen zich verkiesbaar stellen voor het bestuur tot uiterlijk 8 maart as., door een berichtje te sturen aan het bestuur(bestuur@loopgroep-zuidhorn.nl)

Wel even inloggen.

Schoenen passen bij Runnersworld

2018-02-23 22:35:39
Maandag 5 maart gaan we schoenen passen bij Runnersworld in Groningen.
We verzamelen in de winkel om 19:30.

Je kunt je daarvoor nog aanmelden bij Dirk Schipper

Van het bestuur

2018-02-07 21:35:14
De nieuwe opzet van de nieuwjaarsborrel, de stamppotuurloop, is positief ontvangen. De opkomst was groot, met name de deelname vanuit alle trainingsgroepen viel op. Het bestuur wil via deze weg Coos, Karin, Sophie, Rob en Marijke hartelijk bedanken voor de organisatie!

Core stability training is verhuisd van de dinsdag- naar de donderdagavond, omdat dit voor de trainers beter te combineren is met de reguliere trainingen. Via de site wordt de start van de training en de verhuizing naar de donderdag onder de aandacht van de leden gebracht. Voor vragen kunnen Wiebe en Coos worden benaderd.

Op verzoek van de trainers is het vrijwilligerscontract aangepast aan nieuwe wetgeving. De trainers hebben het nieuwe contract ontvangen.

De ALV zal dit jaar op donderdag 15 maart plaatsvinden, in de bovenzaal van In ‘t Holt. Nadere informatie volgt via de site van de Loopgroep.

Een lid heeft aan het bestuur voorgelegd of de Loopgroep, voor wat betreft huisvesting, zou willen samenwerken met TIOL. De ervaringen (stamppotuurloop en Klaverloop) zijn goed. Het bestuur is positief. Gezien de voorgenomen bestuurswissel wordt het onderzoek naar de mogelijkheden en de consequenties daarvan voorgelegd aan het nieuwe bestuur.

Op 6 oktober wordt de Westerkwartiermarathon, als activiteit in het teken van de op handen zijnde gemeentelijke herindeling, georganiseerd. Enkele leden zijn inmiddels betrokken bij de organisatie daarvan. Nadere informatie volgt via de site.

Dit was weer een korte blik uit de keuken van het bestuur. Voor wie tips of ideeën heeft: ze zijn van harte welkom. Mocht je input hebben voor het bestuur, mailen kan naar secretaris@loopgroep-zuidhorn.nl

Namens het bestuur een vriendelijke groet, Ellen Janssen-Nijholt.

Strava en de Loopgroep Zuidhorn

2018-01-29 21:36:15
Op de hardloopsite van Strava.com is een club aan gemaakt op naam van de Loopgroep-Zuidhorn. Je kunt je daarvoor aanmelden en daarmee worden al je resultaten gedeeld met de club, direct van je eigen hardloopregistratie software. Wel zo leuk om te zien dat we allemaal ons best doen en waar we wel niet allemaal lopen en ons best doen.< br/ >
Heb je al een account zoek dan even op loopgroep-zuidhorn en anders maak een account aan en verstuur je trainingen.

Loopgroep Zuidhorn via Strava

Schoenen proberen bij Runnersworld.

2018-01-25 17:47:29
Runnersworld in Groningen heeft de loopgroep (Dirk) aangeboden om op een avond schoenen te komen uitproberen en dan op diezelfde avond een training te volgen op die schoenen. Dit biedt een kans om een keer een ander merk schoenen uit te proberen of een andere lijn van hetzelfde merk zonder dat je verplicht bent deze schoenen na afloop van de training te kopen. Het idee is dat we op een maandagavond of een woensdagavond met geinteresseerde lopers naar Runnersworld Groningen gaan, schoenen uitzoeken en op die schoenen gaan trainen met Dirk in b.v.het stadspark. Na afloop van de training worden de schoenen weer ingeleverd bij Runnersworld.

Graag horen we of hier belangstelling voor is bij de leden en welke avond (maandag en/of woensdag) de meeste mensen willen/kunnen. De bedoeling is om dit op korte termijn (binnen 6 weken) te organiseren. Mocht je geinteresseerd zijn dan graag je aanmelding voor 2 februari 2018 doorgeven aan Dirk Schipper.

Mocht er voldoende belangstelling zijn voor zowel een maandag en woensdag, dan zullen we Runnersworld vragen of 2 avonden ook een optie is. Vervolgens worden mogelijke data bepaald in overleg met Runnersworld en weer aan jullie voorgesteld zodat je je definitief kunt opgeven.

HERINNERING CORE STABILITY

2018-01-24 17:49:13
Donderdag 25 januari van 19.30-20.00 is er weer een CORE STABILITY training in de sportzaal van de Noordster (Brede School) ingang aan de Nieuwe Gast. Voor elk lid toegankelijk . Neem een matje mee als je er een hebt. Graag schone sportschoenen .

Aanstaande zondag (28 jan.) crosstraining in Norg

2018-01-24 12:39:14
Komende zondag geeft Dirk de crosstraining in Norg. De crosstraining vindt plaats in de Langeloërduinen bij Norg. De start van de training is om 09:30 uur op de parkeerplaats tegenover het paviljoen De Norgerberg. Wij verzamelen in Zuidhorn bij de brug in Briltil en vertrekken om 09:00 uur.

Core stability weer van start

2018-01-09 16:02:30
De core stabilitytraining begint dit jaar op donderdag 18 januari. Tot aan de meivakantie gaan we wekelijks aan de rompstabiliteit werken. Een goede rompstabiliteit kan blessures voorkomen. Met een sterkere romp loop je beter en bovendien krijg je een strakkere buik. Neem een matje en schoenen met een niet aflatende zool mee. De core stabilitytraining is voor alle leden en is inbegrepen bij de contributie.

De training zal worden gehouden in `de Noordster` (de brede school). Neem de ingang aan `de Nieuwe gast`.

De training is iedere donderdagavond om 19:30 tot 20:00 uur, inloop vanaf 19:15 uur.
In de voorjaarsvakantie slaan we een weekje over. We hopen jullie donderdag 18 januari te zien!

Coos Datema

Vraag en antwoord

2018-01-05 13:44:05
In deze rubriek willen we ruimte bieden aan leden, sponsoren of anderszins betrokken om iets meer te vertellen over dat wat hen bindt aan de Loopgroep Zuidhorn: kort en krachtig.

Het format is simpel: korte vragen, korte antwoorden. Niet meer dan 5 vragen. Antwoorden niet langer dan 4 regels (beetje flexibel mag). De vragensteller is een lid van de loopgroep.

Ik heb van verschillende kanten het verzoek gekregen om Marijke Hondebrink een keer te benaderen voor de rubriek. Duidelijk is dat veel leden Marijke waarderen, omdat ze enorm actief is voor de vereniging.

Vraag 1. Wie ben je, waar stond je wieg en waar ben je opgegroeid?
Ik ben geboren (een week voor de watersnoodramp) en getogen in Twente, een echte Tukker. Ik ben de oudste van 4 en heb 2 broers en 1 zus. Mijn ouders wonen er nog steeds., zelfstandig. Gezien hun hoge leeftijd ga ik er regelmatig naar toe, om hier een daar dingen op te pakken die ze zelf niet meer kunnen doen. Voor de studie ben ik naar Groningen verhuisd (maatschappelijk werk en kandidaats orthopedagogiek). Ik heb in de verslavingszorg en revalidatie gewerkt.

Vraag 2. Wanneer ben je begonnen met hardlopen en ben je toen ook direct lid geworden van Loopgroep Zuidhorn?
Op mjin 50 ste ben ik gezonder gaan leven, eerst wat afgevallen en daarna ben ik begonnen met hardlopen. In het begin was er alleen training op woensdagavond, dat kwam mij slecht uit. Na de eerste clinic ben ik lid geworden van de Loopgroep.
Inmiddels zijn er 13 jaar verstreken.
Vraag 3. Wat is het leukste ‘loopje’ waar je aan mee hebt gedaan?
Mijn 1 e loopje was de 4 Mijl, 8 weken nadat ik was gestart met hardlopen. Mijn eerste halve marathon , de Leekster Lente Loop , was ook bijzonder. Samen met Alie Schokker, voor ons beide de eerste halve, hebben we sneeuw, hagel, regen en harde wind getrotseerd! Dat vergeet ik nooit meer!
De loop in de sneeuw(buien), voor Serieus Request, van Zuidhorn naar het Glazen Huis op de Grote Markt was ook een ervaring die ik , net als mijn medelopers , niet snel zal vergeten .


Vraag 4. Je bent heel erg actief binnen de vereniging, dat is veel leden opgevallen.
Kun je vertellen waar je zoal aan hebt bijgedragen?
Ik ben begonnen als lid van de Feestcommissie, verantwoordelijk voor de jaarlijkse BBQ en de Nieuwjaarsreceptie. Daarnaast heb ik twee keer mee een Jubileumfeest mogen organiseren. Vervolgens ben ik in het bestuur gekomen en heb ik samen met Els en Jenny de organisatie rondom de clinic opgepakt. Sandra en Joan hebben dat nu overgenomen. De afgelopen twee jaar is het wandelteam namens de Loopgroep voor Serieus Request daar bij gekomen.

Vraag 5. Naast hardlopen heb je meer hobby’s. Zou je daar iets over willen vertellen?
Mijn andere hobby’s: liggen wat meer op het vlak van het creatieve. Schilderen, keramiek en fotografie. Daarnaast lees ik graag!

Ellen Janssen-Nijholt

Vraag en antwoord

2017-12-13 15:37:22

In deze rubriek willen we ruimte bieden aan leden, sponsoren of anderszins betrokken om iets meer te vertellen over dat wat hen bindt aan de Loopgroep Zuidhorn: kort en krachtig.

Het format is simpel: korte vragen, korte antwoorden. Niet meer dan 5 vragen. Antwoorden niet langer dan 4 regels (beetje flexibel mag). De vragensteller is een lid van de loopgroep.

Voor deze editie heb ik Kees Afman benaderd. Hij gaat een bijzonder loopavontuur aan. Iets met ver weg, erg warm en heel lang lopen….

Vraag 1. Wat is het plan: wanneer, waar, wat? Plan: Comrades- ultra marathon Wanneer; 10 juni 2018 Waar: Zuid Afrika van Pieter Maritzburg naar Durban. Wat: 89 km hardlopen met in totaal hoogteverschil van 3500 meter binnen de 12 uur bij een temperatuur van ongeveer 25 C.

Vraag 2. Wanneer ben je begonnen met de voorbereiding en kun je er iets over vertellen? De voorbereiding is begonnen begin oktober, niet direct heel pittig en ook nog niet alles gefocust op de ultra-marathon maar toch wel structureel opbouwen naar de grote dag. Inmiddels is de training soms al behoorlijk pittig, maar nog steeds goed te doen.

Vraag 3. Heb je begeleiding bij de voorbereiding? Ik heb begeleiding van Johan Boonstra van “Sportsvision”, deze hardloopcoach die meerdere wedstrijd- en recreantatleten begeleidt naar een doel die ze willen bereiken, heeft mijn algemene conditie (hart-longen-etc) getest en goed genoeg bevonden om dit avontuur aan te gaan. Elke training die ik doe volgt hij en geeft indien nodig feedback en beantwoordt mijn vragen als ik die heb.

Vraag 4. Wat vindt het thuisfront ervan? Antoinet vindt het heel spannend en maakt zich soms zorgen om me, ze vindt het niet echt leuk dat ik 6 dagen per week aan het sporten ben. Mijn kinderen (en aanhang) volgen het op afstand maar vinden het heel gaaf dat ik dit ga doen.

Vraag 5. Je bent ooit begonnen met hardlopen en je liep vast niet meteen een marathon. Wat was je eerste ‘loopje’, welke afstand liep je toen? Ik liep zeker niet direct een marathon, ik was toen ik begon met lopen een 30 kilo zwaarder dan nu. Arend Jan en ik zijn na een BBQ begonnen met hardlopen…., ik kan je vertellen dat dat letterlijk en figuurlijk een zware training was. Het eerste wedstrijdloopje (10km) was in 1999 bij de ZAZ-loop in Zuidlaren (Zuidlaren-Annen-Zuidlaren) in een tijd van 59minuten en 38 seconden (wat was ik toen trots op mezelf)..… dat vergeet je nooit weer!!

Dit is een begin. Kees houdt geïnteresseerde lezers via de site van de Loopgroep op de hoogte door af en toe een blog te plaatsten.


Ellen Janssen-Nijholt

Luuk tweede in klassement Loopcircuit Noord-Nederland

2017-11-28 18:41:39
Luuk Kruizinga is tweede geworden in het eindklassement van het Loopcircuit Noord-Nederland in de categorie Mannen40+, van harte gefeliciteerd!!

Het loopcircuit bestaat uit 9 loopevenementen waaronder onze Hummel ZUIDHORuN. Voor deelnemers aan de wedstrijden wordt een klassement bij gehouden. De beste zes klasseringen van de negen wedstrijdlopen tellen mee voor het puntenklassement. Afgelopen zaterdag was de laatste wedstrijd, de HerfstCross in Norg en werd het eindklassement bekend.

Marathon van Athene

2017-11-21 21:02:29
Wiebe heeft een verslag geschreven van zijn belevenissen in Athene. Een ware prestatie in de warmte, heuvel op en heuvel af.....

Wandelestafette Serious Request

2017-11-16 20:15:10
Dit jaar wordt het eerste lustrum gevierd van Serious Request Zuidhorn.

Het thema van dit jaar is: `Breng ze weer samen`. De opbrengst van het Glazen Huis en alle akties in Nederland wordt gebruikt om verscheurde families in rampgebieden te herenigen.

Serious Request Zuidhorn vindt plaats van 15 t/m 17 december. De basis hiervan, naast andere aktiviteiten rondom het Johan Smit Park, vormt de Wandelestafette van vrijdagavond 15 december 20:00 uur tot zaterdagavond 16 december 20:00 uur. 24 uur lang houden teams hun estafettestokje in beweging en proberen door oa sponsoring zoveel mogelijk geld in te zamelen.

Vorig jaar hebben wij als Loopgroep Zuidhorn voor het eerst meegedaan aan deze Wandelestafette en wij willen dat dit jaar graag herhalen. De bedoeling is om met min 1 persoon (samen lopen is natuurlijk leuker!), 24 uur in wisselende samenstellingen te blijven wandelen. Naast het inschrijfgeld, betaald door de Loopgroep, zou het fijn zijn als de wandelaars ook nog andere sponsoren zouden vinden (niet verplicht!).

Graag zie ik jullie aanmeldingen tegemoet! Ik zal dan proberen een team samen te stellen.

Als je je aanmeld, geef dan ook aan hoelang je wilt wandelen (min. 1 uur) en op welk tijdstip. Het is mbt het inplannen makkelijker als je een zo ruim mogelijke tijdsspanne noemt bv, .... uur tussen .... en ..... uur. Aanmelden bij: Marijke Hondebrink, graag via het mailadres mhonde@planet.nl.

Doen!

Namens het bestuur,
Marijke Hondebrink

Laatste nieuws van het bestuur!

2017-11-07 20:59:11

Door omstandigheden is het een aantal maanden stil geweest rondom het bestuur: hoog tijd voor een teken van leven.

Bestuurswissel

In de ALV is aangekondigd dat het overgrote deel van de huidige bestuursleden aan hun laatste jaar is begonnen en dat er vervanging wordt gezocht. Wij zijn dan ook blij dat er verschillende leden belangstelling hebben getoond. Zij zijn zich nu aan het oriënteren en we hopen daarover op korte termijn duidelijkheid te kunnen verschaffen.

Trainerswissel

Kees is aan een bijzonder avontuur begonnen. Dit bracht met zich mee dat hij zijn trainerstaken moest overdragen. Coos Datema heeft de dinsdaggroep overgenomen, Wiebe Kloppenburg de vrijdaggroep. Wiebe zou graag op korte termijn beginnen aan de trainerscursus. Echter de KNAU hanteert zeer strikte regels. Deze regels knellen met Wiebes deelname aan de marathon van Athene. Hij zou hierdoor de eerste lesdag moeten missen, dat is voor de KNAU een reden om hem niet toe te laten tot de cursus. Gevolg hiervan is dat Wiebe, die erg graag naar de cursus wil, pas later kan starten.

Trainerscontract

Vanuit de trainersgroep kwam het voorstel, met goede redenen, om het trainerscontract aan te passen. Het bestuur is hiermee akkoord gegaan.

Kledinglijn en oude sportschoenen

Bij de ALV is een nieuwe kledinglijn gepresenteerd. Dit viel, door de volle agenda, in het niet. Daarnaast bleek de prijs voor aanschaf van diverse kledingstukken behoorlijk hoog te zijn. Onderzocht wordt wat de mogelijkheden en kosten zijn van een beperkte collectie. Hierbij wordt gedacht aan shirts en hemdjes.
Runnersworld recyclet oude sportschoenen. Dus mocht je oude sportschoenen willen weggooien, denk aan de mogelijkheid om ze in te leveren bij Runnersworld (er staat een grote bak bij de kassa).

Trainingen

Ook dit jaar is Dirk bereid om ons de winter door te helpen met de crosstrainingen. Deze training vindt 1 keer per maand op zondagochtend plaats en start in november.
Core stability wordt dit seizoen door Koos en Dirk gegeven geven. De trainingen vinden plaats van 9 januari tot 24 april. Wederom op dinsdagavond van 19.00-19.30, in de sporthal van de School Noorderlicht. Houdt de website in de gaten voor informatie over deze bijzondere trainingen.

Wandelgroep

De wandelgroep draait goed. In oktober zijn 12 leden naar de Harz geweest voor een wandelweekend. Het was een erg geslaagd weekend waarbij de groep tweemaal een tocht heeft gelopen.

In plaats van de nieuwjaarsreceptie

Karin, Rob, Koos en Sophie hebben een nieuw evenement geïntroduceerd: de Stampotuurloop. Het idee hierachter is een uur lopen, ieder op zijn eigen tempo. Na het lopen kan er gezamenlijk worden genoten van een stamppotbuffet. Alvast voor in de agenda: 13 januari. Ook hier geldt weer: nadere informatie volgt op de website.

Dit was weer een korte blik uit de keuken van het bestuur. Voor wie tips of ideeën heeft: ze zijn van harte welkom. De volgende bestuursvergadering is op 30 november. Mocht je input hebben voor het bestuur, mailen kan naar secretaris@loopgroep-zuidhorn.nl

Namens het bestuur een vriendelijke groet, Ellen Janssen-Nijholt.

Cross trainingen

2017-11-05 12:00:08
Het cross seizoen is van start gegaan en Dirk start weer met een serie van crosstrainingen. Dirk geeft de trainingen op zondagochtend om 09:30 uur op de volgende data:
26 november
17 december
21 januari
18 februari en de laatste van de serie is op 18 maart. De locaties worden later bekend gemaakt via prikbord en/of nieuwspagina.

Wat is crossen?
Crosslopen zijn loopjes/wedstrijden over onverharde paden in bossen, heidegebieden etc. Crosslopen worden vooral in het winterseizoen georganiseerd en de afstanden zijn meestal onder de 10 kilometer. Alhoewel er speciale schoenen te koop zijn voor crosslopen, kan je prima meedoen op je normale loopschoenen. Omdat de ondergrond zachter is, voldoen ook een paar oudere loopschoenen. Het leuke aan crosslopen is de omgeving, je loopt dwars door de natuur. Het is ook een goede training, zie het artikel in Prorun

Loopcircuit Oost Groningen stopt

2017-11-06 16:21:48
Per 1 januari stopt het Loopcircuit Oost-Groningen (ofwel Schutrups Loopcircuit) , hieronder vallen de o.a. de Blijham oudejaarsloop en de 14-geheuchtenloop in Sellingen.

De redenen van dit besluit zijn de afnemende deelnemersaantallen, sponsoren en het verkrijgen van voldoende vrijwilligers. Het stoppen van het loopcircuit betekent niet dat alle loopevenementen onder het loopcircuit niet meer georganiseerd gaan worden. De deelnemende verenigingen aan het loopcircuit bepalen zelf of een evenement in de toekomst nog georganiseerd wordt.

Gezocht! Vrijwilligers om trainer te worden.

2017-10-03 20:35:53
Als aanvulling op de bestaande trainersstaf is het bestuur op zoek naar iemand die de cursus Basis Looptrainer 3 (BLT3) wil volgen. Leden die graag voor een groep staan, bij voorkeur de vrijdagochtend, kunnen contact opnemen met Marijke Hondebrink van het bestuur. Informatie over de cursus kun je bij de huidige trainers krijgen, of kun je zelf vinden op de site van de Atletiekunie.

Reflecterend hesje

2017-09-01 09:26:00
De vakanties zijn nauwelijks voorbij, maar het wordt al snel donker. Willen jullie weer een reflecterend hesje dragen tijdens de avondtrainingen.

Foto's Running Diner 2017

2017-07-05 20:49:34
Een korte sfeerimpressie van het afgelopen Running Dinner met foto's gemaakt door Aernout Steegstra

Running Diner

2017-06-18 12:32:40
30 juni zal het eerste "Running" diner plaatsvinden en je kunt je daar nu nog voor aanmelden . Wel graag zsm omdat wij tijd nodig hebben om het goed voor te bereiden . Laat de kans niet voorbij gaan om in kleine groepjes op verschillende adressen bij medelopers te gaan eten , en daarna gezamenlijk de avond af te sluiten bij Het Holt . Het begint om 19:00 uur en kost 10 euro pp . Opgeven bij Marijke ( mhonde@planet.nl) en graag week van te voren betalen , ook bij Marijke ( Waterlelie 13 ) . Doen ! Verdere informatie over indeling groepen , tijden , wie maakt voor of hoofdgerecht etc. volgt nog .

“terror buizerd” weer actief

2017-06-13 08:40:24
Ik ben vandaag over een lengte van 500 meter meerdere malen aangevallen door een buizerd op de zelfde plaats als vorig jaar.

Gemarkeerde locatie

Erwin van der Zwaag

RUNNING DINER !!!

2017-06-08 10:37:04
Op 30 juni zal voor de eerste keer het Running Diner plaatsvinden . In kleine verschillende groepjes ( max 6 eters per adres ) gaan we op 2 verschillende adressen bij medelopers een voor en nagerecht nuttigen. ( Gewoon in je normale kleding en verplaatsen gaat wandelend en/of fietsend ) . . De koks krijgen hiervoor een vast budget . Het dessert en nazit is gezamenlijk , nl in het vernieuwde In t Holt . Velen hebben al aangegeven het een leuk idee te vinden , maar de aanmeldingen blijven achter . Wij ( Allard en Marijke ) willen het graag tot een succes maken , maar hebben jullie daar wel voor nodig . Graag zsm aanmelden bij Marijke Hondebrink ( mhonde@planet.nl ) , bij voorkeur direct na het lezen van dit bericht . Wij hebben nl tijd nodig om eea goed voor te bereiden . Ook aangeven of je evt een voor of hoofdgerecht wilt maken . Tzt krijgen jullie verdere informatie over tijden , samenstelling groepjes en of je wel/niet moet/mag koken . Eigen bijdrage voor het totale pakket is 10 euro pp . Graag uiterlijk week van tevoren contant betalen bij Marijke ( Waterlelie 13 Zuidhorn ) . Meld je dus nu aan ! Allard en Marijke

Grote belangstelling cross duurloop in Gasselte

2017-05-09 18:49:56
Na een oproep van Pieter op het prikbord voor een Cross duurloop, stonden 19 lopers van de loopgroep afgelopen zondag om 09:00 uur bij het restaurant ’t Nije Hemelriek in Gasselte. Onder bezielende leiding van Pieter en Rompt liepen we door het prachtige terrein. De ondergrond varieerde van hard aangestampte paden, modderige paden tot zandheuvels. Het weer was prima en dat was ook te merken aan de vele mountainbikers in het gebied. Na ruim anderhalf uur met enige pauzes en een kleine 12 km gelopen te hebben, waren wij weer terug bij het restaurant. Een deel van de groep vond het genoeg en namen een drankje op het terras, terwijl anderen nog een rondje liepen. Op het prikbord staat een link naar de foto’s (UPDATE: nieuwe foto's).


Sponsorloop Zonnehuisgroep voor de Roparun

2017-05-04 18:01:53
Het aanstaande pinksterweekend zal een team ,werkzaam bij de Zonnehuisgroepnoord, weer deelnemen aan de Roparun , jullie wel bekend. In dat kader hebben we een sponsorloop georganiseerd op vrijdag 12 mei van 16.00 – 17.00 uur. De route bestaat uit een rondje Oostergast ( ruim een kilometer …) en gaat door diverse gebouwen. Wij realiseren ons dat het kort dag is maar juist door het ontbreken van tijd lijkt ons dit een “korte klap”om aandacht en geld te genereren . Voor meer info klik hier, voel je welkom deel te nemen!

Stratenvolleybal 2017

2017-05-01 22:22:52
Dit jaar viert het stratenvolleybal zijn 40-jarig jubileum. Gezellig sporten, samen met mensen uit je eigen straat of buurt, met een vrienden/vriendinnenclub of een bedrijfsteam. De organisatie biedt dit jaar de gelegenheid aan extra teams. Alle teams spelen hun wedstrijden op twee avonden (12 of 14 juni en de finaleavond 15 juni) in de sporthal QuickSilver S in Zuidhorn. Al jaren wordt er alleen met mixteams gespeeld, waarbij sportiviteit erg belangrijk is. Het wedstrijdreglement vind je op: http://volleybal.meuldijk.org/. Aanmelden kan vanaf 1 mei. De sluitingsdatum voor opgave is 14 mei. Aanmelding kan uitsluitend via het opgaveformulier op onze site.

In verband met het jubileum stelt de organisatie de nieuwe beachvelden van het Beachcenter beschikbaar voor alle speelsters/spelers, die op zaterdag 17 juni van 12.00 – 16.00 beachvolleybal willen spelen.

Ginus krijgt een lintje

2017-04-27 09:11:06
Ginus van der Velde is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ginus is geen hardloper of wandelaar en ook geen lid van de loopgroep. Toch is Ginus bij velen van ons bekend, maar dan als vrijwilliger. Ginus is sinds begin jaren tachtig vaste vrijwilliger bij de avondvierdaagse en vaak is hij alle avonden beschikbaar om het verkeer te regelen. Ginus helpt ons ook altijd bij de Hummel ZUIDHORuN vanaf vroeg in de ochtend met het uitrijden van de marktkramen en borden tot bij het opruimen na de loop. Zo is Ginus al jaren het gezicht van veel activiteiten in Noord- en Zuidhorn en wij feliciteren hem dan ook van harte met het lintje.

Leden controleer je NAW gegevens !!

2017-04-24 13:34:42
Beste leden, De adres - woonplaats gegevens van div. leden in het smoelenboek klopt niet. Wil je dit controleren of je gegevens nog kloppen en evt. wijzigen op MIJN PROFIEL. Zo kan ik je juiste gegevens doorgeven aan de KNAU. Graag vóór 10 mei even het smoelenboek bezoeken . Vr. groet , Wiebe , secretaris.

Toppers in de krant!

2017-04-18 19:23:29
We hebben een artikel in de krant gekregen over de prestatie van onze atleten tijdens de marathon van Rotterdam. Prachtige prestatie!

Vrijwilligers voor Avond4daagse en ZuidhoRun

2017-04-11 08:29:51
Stichting Loopgebeurn Zuidhorn organiseert namens onze vereniging de Avond4daagse in Zuidhorn en ook de ZuidhoRun. Beide kunnen natuurlijk niet zonder vrijwilligers en we willen jullie dan ook vragen om je op te geven bij ineke.wibbens@planet.nl.

In eerste instantie gaat het om de Avond4daagse waaraan in Zuidhorn ongeveer 1000 kinderen aan meedoen elk jaar. Dit jaar wordt die verlopen van maandag 29 mei t/m donderdag 1 juni.

Geef je op voor 1, 2, 3 of misschien zelfs wel voor 4 avonden en help mee dit evenement opnieuw tot een succes te maken.
Uiteraard kan je ook voor vragen mailen naar Ineke.

Laatste update documenten ALV

2017-03-04 13:36:49
Aanstaande maandag wordt de Algemene Leden Vergadering van onze loopgroep gehouden in de sporthal Quick Silver S.

Hierover hebben jullie al eerder bericht gehad. Op deze pagina kunnen jullie alle laatste gegevens voor de vergadering vinden.

namens het bestuur, de Webmaster.

Wandelen in de Harz (Duitsland)

2017-03-01 22:12:20
Van vrijdag 20 tot zondag 22 oktober willen we gaan wandelen in de Harz Duitsland. Het is de bedoeling dat we ongeveer 12 uur vertrekken vanuit Zuidhorn. We overnachten in een jeugdherberg waar we de volgende morgen een ontbijt nuttigen. Dan komt het echte werk! We maken onder mijn leiding een prachtige bergtocht met vele mooie uitzichten. Ik zal jullie een mooi verhaal vertellen over deze bijzondere streek. Dan strijken we traditiegetrouw neer op een magnifiek terras. Hier drinken we wat en maken ons op om een enorme berg te bedwingen. Voor de luie mensen is er ook een kabelbaan...
Op de berg is er een moment om even te genieten van een waanzinnig uitzicht en natuurlijk om even bij te komen van de klim. Dan vertrekken we via een bospad naar een donker bos. Vervolgens krijgen we nog een klein klimmetje met wederom een mooi uitzicht. Dan komt er nog een afdaling die best steil is. Beneden kunnen we nog eten en dan gaan we naar de auto's. In de avond bestaat er nog de mogelijkheid om mee te gaan op nog een kleine excursie. Maar dat is voor de echte bikkels. Want de dag route is zo'n 25 km. In de avond hebben we verder een gezellige avond en na een goede nachtrust is het de bedoeling dat we na het ontbijt weer naar Nederland gaan.
We hebben er voor gekozen om het lowbudget te houden. Dus we slapen in een jeugdherberg. Voor zover mogelijk neemt iedereen zijn eigen drinken en eten mee voor in de rugzak overdag maar ook voor als we 's avonds even zitten. We gaan uit eten omdat er geen mogelijkheden zijn om zelf eten te maken. (Waarschijnlijk niet..)
Het is de bedoeling dat we zoveel mogelijk carpoolen om de kosten ook daarin laag te houden. We betalen met elkaar de chauffeurs. Wie mee wil moet zich zo vroeg mogelijk bij mij opgeven.

Lies van der Wal

ALV 6 maart

2017-02-24 22:33:16
Beste allemaal,

Voor de stukken kun je terecht op de ALV pagina, helaas moet je wel even inloggen om de pagina te kunnen bekijken.

6 maart as. om 20 uur vindt onze jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Noteer het alvast in je agenda! We kijken ook dit jaar tijdens de ALV terug op het afgelopen loopjaar, zowel qua activiteiten als financieel. De benodigde stukken zullen binnenkort op de site worden geplaatst, zodat iedereen voldoende tijd heeft om het jaarverslag en de jaarstukken te lezen.
Via de site is er dan gelegenheid vragen te stellen over die stukken, de vragen worden op de ALV zelf beantwoord.
Dit jaar hebben we ook een spreker uitgenodigd. Mevrouw Henny Brouwer, trainer Chi Running, gaat ons in de tweede helft van de avond meer vertellen over chi running, wat is het precies, waar komt het vandaan en waarom is het zo goed voor ons. De ALV vindt dit jaar plaats in de kantine van de sporthal Quick Silver in het Johan Smit Park. Zodra de stukken op de site zijn geplaatst horen jullie dat van ons.

Tot ziens op 6 maart as.

Het Bestuur

Core stability training op dinsdagavond voor alle leden!

2017-01-04 10:14:50
Omdat we als loopgroep in de wintermaanden buiten nu eenmaal weinig aan core stability kunnen doen, hebben we een oplossing gezocht om dit probleem te ondervangen.

Core stability is een belangrijke voorwaarde om verantwoord hard te lopen. Veel blessures aan vooral de bovenbeenspieren en de aanhechtingen worden veroorzaakt door een plotselinge stijging van loopactiviteit (goed voornemen nieuwe jaar) en een tekort aan rompstabiliteit.

Vanaf 10 januari tot en met april gaan we in de Noordster (nog beter bekend onder de werknaam Brede School), Rijksstraatweg 1 in Zuidhorn core stability oefeningen doen. Aanvang van de training is 19:00 uur en we hebben de zaal tot 19:30 uur. Geïnteresseerden, die altijd op dinsdag hun looptraining doen, kunnen ervan uitgaan dat we na 15 tot 20 minuten wel alle essentiële oefeningen gedaan hebben. Zij hebben dan voldoende tijd om met de fiets (of met de auto) naar de sporthal te rijden.

Voor hen die normaal op maandag, woensdag, donderdag of vrijdag trainen, gaan we door tot 19:30 uur.

Eind april stopt de training. Lopen is een buitensport en in de zomermaanden kunnen core stability oefeningen prima in de training geïntegreerd worden. Het enige dat je echt nodig hebt is een fitness matje. Bij de Lidl is er nu een te koop voor een spotprijsje. Een goede fitnessmat is de mat van Matchu (ongeveer €15,00). Door met regelmaat oefeningen (thuis) te herhalen zal men een betere rompstabiliteit krijgen. Het krijgen van een sixpack is absoluut geen doel van de training, maar kan voor sommigen wel een prettige bijkomstigheid zijn.

Tot 10 januari, 19:00 uur in de Noordster.

Coos Datema

Overgang van PHP5.6 naar PHP7

2017-01-01 20:51:40
Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2017, en om goed te beginnen heb ik de kerstvakantie gebruikt om de website uptedaten. Daarmee heb ik veel pagina's moeten aanraken en daar kunnen dus fouten in zijn geslopen. Mocht je iets verdachts tegenkomen en schroom dan niet om dat te melden aan webmaster@loopgroep-zuidhorn.nl. Ik zal de gevonden fout dan zo snel mogelijk repareren.

Verder is er een wijziging gemaakt in het prikbord mailen. Afgelopen jaren kreeg ik vaak melding van berichten die niet of dubbel aankwamen. Door de grote hoeveelheid aan leden duurde het versturen te lang en werd het verzenden afgebroken. Ik heb de methode gewijzigd, maar die wijziging is voor jullie allemaal zichtbaar. Het prikbord stuurt niet automatisch meer berichten. Om iedereen op de hoogte te stellen een je bij een geplaatst bericht (je moet wel ingelogd zijn) op de knop "Stuur herinnering aan dit bericht" aanklikken. Er wordt nu nieuwe pagina geopend waarop een knop "Press here to start mailing" komt. Druk die in en wacht totdat er een knop komt die aangeeft dat de pagina gesloten kan worden. Dit kan meerdere minuten duren.

Ik wens jullie nog vele plezierige loopuren toe in het nieuwe jaar.

Rob van der Meulen

Laatste Training van 2016

2016-12-30 16:27:35
Op de laatste training van het jaar liepen er maar liefst 24 lopers mee. Het intervalrondje Den Horn werd besloten met koffie en gebak. Een goede afsluiting van het loopjaar. Maandag 2 januari de eerste training van het nieuwe jaar!


Coos Datema

Actief weekend

2016-12-19 08:54:48
Veel leden van de loopgroep waren dit weekend actief bezig, sommige deden mee aan meerdere activiteiten. Hieronder een overzicht.

SERIOUS REQUEST
Ruim 30 leden deden afgelopen weekend mee met de 24-uurs wandelestafette van Serious Request in Zuidhorn. Van vrijdagavond 16 december 20.00 uur tot zaterdagavond 17 december 20.00 uur hebben zij een etmaal gewandeld in het Johan Smit park. Elk rondje wandelde zij tussen twee tenten door, waar men kon genieten van live muziek van onder andere Switch, KUG en Procussion. Ze hebben in totaal 330 Euro bij elkaar gewandeld voor de bestrijding van kindersterfte door longontsteking. Iedereen hartelijk bedankt!!

ADVENTURERUN AMELAND
Op zaterdag werd op Ameland voor de 13e keer de Adventurerun georganiseerd. Men kon 5, 10 of 21,1 km lopen, waarbij elke afstand een afwisselend parcours had, variërend van dorp, bos en strand. De resultaten van de leden van de loopgroep staan op de uitslagenpagina

CROSSTRAINING in ZEEGSE
Op zondagochtend gaf Dirk een crosstraining in de prachtige omgeving van Zeegse. Er namen 10 leden aan deel, waarvan een enkeling ook al 2 keer had meegedaan aan de wandelestafette. De volgende crosstraining is op zondagochtend 22 januari, zet de datum in je agenda. De locatie wordt t.z.t. bekend gemaakt op de nieuwspagina van de loopgroep. Heb je geen vervoer, meerijden met iemand is altijd mogelijk.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST

2016-12-08 21:24:00
Zoals al eerder gemeld is de jaarlijkse nieuwjaarsborrel op vrijdag 13 januari 2017 vanaf 20:00 uur bij zalen Balk . We hopen zoveel mogelijk leden op deze altijd gezellige borrel een goed (loop)jaar toe te kunnen wensen . Graag opgeven bij Marijke Hondebrink ( mhonde@planet.nl) , liefst voor 1 januari .

Crosstraining in Norg

2016-11-28 18:43:55
Afgelopen zondag gaf Dirk de eerste crosstraining van dit seizoen. De crosstraining werd gehouden in de Langeloërduinen bij Norg. In een mooie omgeving en met prachtig loopweer werd het een gezellige en leuke training. De volgende crosstraining staat gepland op zondag 18 december.


Vraag en antwoord

2016-11-22 09:30:23

In deze rubriek willen we ruimte bieden aan leden, sponsoren of anderszins betrokken om iets meer te vertellen over dat wat hen bindt aan de Loopgroep Zuidhorn: kort en krachtig.

Het format is simpel: korte vragen, korte antwoorden. Niet meer dan 5 vragen. Antwoorden niet langer dan 4 regels (beetje flexibel mag). De vragensteller is een lid van de loopgroep.

Voor deze editie heb ik Grico Sikkema benaderd. Hij heeft dit jaar voor het eerst een marathon van Amsterdam (16 oktober) gelopen en ik was benieuwd hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen.
Tijdens het gesprek merkte ik dat hij heel veel te vertellen had en dat er bij zo’n marathon nogal wat kijken komt. Het is dan ook niet gelukt om me aan de opgelegde criteria te houden. Hopelijk rekenen jullie me dat niet aan.

Vraag 1. Hoe lang loop je hard?
Bij de loopgroep nu ongeveer 4 jaar. Daarvoor liep ik voor mezelf, een beetje aan klungelen, ook zo’n 4 jaar. Eigenlijk ben ik meer van teamsporten, kreeg dan ook pas lol in het lopen door de gezelligheid van de loopgroep en zo ben ik steeds fanatieker geworden. Het gaat mij vooral om het plezier van samen lopen, ik heb weinig talent…als ik mezelf in een raam zie dan denk ik wel eens: dat ziet er niet uit!

Vraag 2. Wanneer ben je begonnen met de voorbereiding en kun je er iets vertellen? Heb je dat alleen gedaan, of met anderen?
We (Reinder, Sieger, Meindert en ik) hebben in 2015 besloten om samen een marathon te gaan doen. De keus viel op Amsterdam, vooral omdat die marathon in het najaar was en we dan in de zomer konden gaan opbouwen. Een marathon is een zaak van veel trainen, kilometers maken en je schema volgen. Zelfdiscipline is heel erg belangrijk: niet snel lopen als het schema zegt dat het rustig aan moet. In sommige weken loop je meer dan 100km, verdeeld over 5 keer. Je wilt dat je lichaam went aan vetverbranding , daarvoor zijn lange, maar vooral langzame duurloopjes super belangrijk.

Vraag 3. Hoe is het bevallen, de aanloop naar de marathon toe?
Onze tempo’s verschillen zo dat ik de langzame duurlopen alleen liep, maar daar heb ik van genoten. Het was een mooie zomer, dus geen straf om veel buiten te zijn.
Ik ben ruim een week van te voren begonnen met het aanpassen van mijn voedingspatroon: meer pasta’s (koolhydraten) en meer drinken (vochtopslag). Verder heb ik magnesium geslikt. Sieger heeft zich verdiept in voeding en sporten, daar heb ik best veel aan gehad.

Vraag 4. Heb je bij de voorbereiding ondersteuning van een trainer gehad?
Dirk heeft ons begeleid. Hij heeft een schema gemaakt voor de trainingen die we, drie maanden voor Amsterdam, moesten volgen. Hij heeft goed bewaakt dat we deden wat we moesten doen en vooral op de rem getrapt: rustig aan. Dirk is ook mee geweest naar Amsterdam.

Vraag 5. Hoe verliep de dag de marathon?
De dag begon vroeg, 3 uur voor de start begon ik al met het voedingsschema. Ik ben om 9.30 gestart….de normale wedstrijdspanning (van tevoren het bekende wc bezoek!). De eerste 25 km lekker gelopen, niet te hard, rustig op schema. Daarna werd het zwaarder. En, wat iedereen zegt, met 30 km voelde ik echt mijn benen zwaarder worden. Rond 32 km begon de kramp op te komen en werd het mentaal ook zwaar (daar had ik niet op gerekend en ik had geen plan B!), tempo zakte weg en toen begon het geklooi…5 km lang….even stoppen bij de drinkpost, toch maar weer door lopen het geplande tempo, lukte niet….op 37 km zag ik een loper echt helemaal door het ijs gaan. Dat hielp, ik liep nog! Energie en conditie waren goed, maar ik had wel kramp…doordat ik er mentaal weer was kon ik daar wel mee omgaan. De mentale conditie, daar valt of staat alles mee. Vanaf 40 km kreeg ik het fysiek echt zwaar en mijn horloge (vanaf 33 km) deed het niet meer, dus ik wist niet precies hoeveel tijd ik nog had om binnen 4 uur te finishen. Met 3.58 is dat net gelukt. Van te voren had ik me op een iets snellere tijd gericht maar achteraf ben ik er hartstikke tevreden mee.

Vraag 6. Heb je een advies aan lopers die van plan zijn om het, lopen van een marathon, ook te gaan doen?
Maak thuis eerst heldere afspraken, want het kost erg veel vrije tijd. Tijdens de training veel oefenen met eten en drinken. Sieger heeft zelfs uitgezocht wat de organisatie aan de kant had en dat hebben we tijdens de lange duurloopjes ook gegeten en gedronken. Je weet anders niet hoe het valt. Ik heb 1 ding fout gedaan: ik heb te weinig aandacht besteed aan het drinken tijdens de marathon. Dan krijg je kramp en dat doet pijn!

Dank voor je verhaal Grico!
Ellen Janssen-Nijholt


Serious Request Zuidhorn komt er weer aan!

2016-11-17 11:54:15

Zes dagen voor kerst is het weer zover, drie DJ’s van radio 3FM sluiten zich op in het Glazen Huis. Zij eten die dagen niets, maken 24 uur per dag live radio en halen geld op voor het goede doel. Dit jaar wordt er geld ingezameld voor slachtoffers van de stille killer: longontsteking. Elk jaar sterven er meer dan 900.000 jonge kinderen aan een longontsteking.

In Zuidhorn is de afgelopen jaren ook een eigen Serious Request georganiseerd om zo de actie van 3FM te steunen. Dit met veel succes. Vorig jaar is er ruim € 25.000 opgehaald. Ook dit jaar zal Serious Request Zuidhorn weer plaatsvinden. Het doel is om zoveel mogelijk geld op te halen met verschillende acties.

De wandelestafette
De afgelopen jaren was een vertrouwd beeld bij Serious Request Zuidhorn de 24-uurs wandelestafette in het Johan Smitpark. Ook dit jaar zal de estafette weer gelopen worden. Van vrijdagavond 16 december 20.00 uur tot zaterdagavond 17 december 20.00 uur wordt er een etmaal gewandeld in het Johan Smit park in Zuidhorn. Teams laten zich sponsoren om 24 uur lang continu hun ‘estafette stokje’ in beweging te houden. Bezoekers kunnen meewandelen, genieten van de verschillende versnaperingen en live muziek van onder andere Switch, KUG en Procussion.

Nieuwe activiteiten
Net als vorig jaar wil de organisatie het evenement nog groter maken. Serious Request Zuidhorn is niet meer het evenement met alleen maar de 24-uurs wandelestafette, maar een brede verzameling van allemaal activiteiten en initiatieven die plaatsvinden van 16 tot en met 18 december. De organisatie nodigt daarom iedereen met een eigen actie of idee uit om zich aan te sluiten bij het evenemententerrein in het park.
Aan heel Zuidhorn wordt de oproep gedaan:
Kom in actie!
Elk idee en elke actie is welkom. Alleen of samen met vrienden, buren, school, bedrijf of sportvereniging.

Eén van de initiatieven die dit jaar zal voor de tweede keer zal plaatsvinden, is de Serious Request kerkdienst die door verschillende kerken georganiseerd wordt. De dienst, waar popmuziek en bezinning bij elkaar gebracht zullen worden, is toegankelijk voor gelovigen en niet-gelovigen.

Heb jij ook een initiatief of wil jij meer informatie? Neem dan contact op via onderstaande gegevens.
Mail: seriousrequestzuidhorn@gmail.com


Van het bestuur.

2016-11-06 22:50:41

De herfst is ingevallen, de hesjes moeten weer aan en het Klaverloopweekend ligt inmiddels achter ons. Een goed moment om weer iets van het bestuur te laten horen.

Sinds de zomerperiode is veel gebeurd. De Clinic is afgerond, de Zuidhorun en de Klaverloop zijn achter de rug en veel leden hebben individueel bijzondere prestaties geleverd. De een heeft meegedaan de 4 mijl, de ander aan de Slachte (wandelend of hardlopend) of de marathon van Amsterdam. Het bestuur is blij met de grote variëteit lopers die lid zijn van de Loopgroep en spant zich in om een breed aanbod trainingen op loopgebied aan te bieden. Naast de gewone trainingen, de Clinic en de crosstraining (in de winterperiode) is daar dit jaar de wandelgroep bijgekomen. Komend jaar starten we, in de wintermaanden, met rompstability trainingen.

Van harte aanbevolen: de feestcommissie!
De vereniging kan niet functioneren zonder de inzet van vrijwilligers. Dit betreft niet alleen trainers en bestuursleden, maar ook leden van commissies. De feestcommissie bestaat op dit moment uit slechts 1 persoon, dat is een beetje mager. Wie het leuk vindt om iets bij te dragen aan de Loopgroep roepen we op om zich aan te melden bij het bestuur. Wil je graag meer weten over wat deelname aan de feestcommissie betekent dat kun je contact opnemen met Marijke Hondebrink. Zij kan je er alles over vertellen!

,P>Data om alvast te noteren:
27 november begint de crosstraining.
Deze trainingen worden elk jaar in de winterperiode georganiseerd. Inmiddels hebben zich al ruim 20 personen aangemeld. Meer informatie kun je vinden op de site. Zou je een keer mee willen doen dan graag contact opnemen met Dirk Schipper.
13 januari de nieuwjaarsreceptie bij zaal Balk.
6 maart ALV. We hebben iemand uitgenodigd die ons gaat inwijden in de geheimen van Chi Running. Hierover later meer informatie.

Verzoekjes van leden. Voortgang:
• De voorbereiding voor rompstability trainingen zijn in een gevorderd stadium. We verwachten daar in januari mee te starten. Meer informatie volgt.
• Posbanktrailloop: er is inmiddels een lokale begeleider/trainer benaderd. Dit evenementje vindt waarschijnlijk in april, na de crosstrainingen, plaats. Houd de site in de gaten voor meer informatie.
• Baantraining: op dit moment worden veel verschillende activiteiten aangeboden. Daarom is de organisatie van een baantraining op de lange baan (!) geschoven.

Dit was weer een korte blik uit de keuken van het bestuur. Voor wie tips of ideeën heeft: ze zijn van harte welkom.

Namens het bestuur een vriendelijke groet, Ellen Janssen-Nijholt.

voorzitter@loopgroep-zuidhorn.nl

Klaverloop 2016

2016-11-02 12:49:27
Onder het genot van een herfstzonnetje is zaterdag Klaverloop 2016 van start gegaan. Een link naar de foto's staat op het prikbord.
Hieronder enige gegevens van het weekend.
Aantal gelopen kilometers: 411 km
Aantal gestarte lopers: 49
Aantal lopers per dagdeel:
Zaterdagochtend: 14
Zaterdagmiddag: 8
Zondagochtend: 17
Zondagmiddag: 10


Data crosstrainingen seizoen 2016/2017!

2016-10-17 10:45:07
Hier zijn de data waarop de crosstrainingen worden gegeven. Zet ze alvast in je agenda. Per keer zal er van te voren worden aangegeven waar er gelopen gaat worden en hoe laat.

Zondag 27 november

Zondag 18 december

zondag 22 januari

Zondag 19 februari

Zondag 19 maart

Voor meer informatie mail naar: Dirk Schipper

Crosstraining!

2016-10-12 22:09:53

De wintertijd breekt weer aan en dus tijd voor crosstrainingen!

Voor de liefhebber en iedereen die graag wat meer wil weten over crosslopen is er weer de mogelijkheid om eens per maand te trainen op een zondag in het bos of op heuvelachtig terrein.

Lijkt het je leuk om ook eens op een andere manier te leren hardlopen geef je dan op bij trainer Dirk Schipper


Vraag en antwoord

2016-10-07 05:22:18

In deze nieuwe rubriek willen we ruimte bieden aan leden, sponsoren of anderszins betrokken om iets meer te vertellen over dat wat hen bindt aan de Loopgroep Zuidhorn: kort en krachtig.

Het format is simpel: korte vragen, korte antwoorden. Niet meer dan 5 vragen. Antwoorden niet langer dan 4 regels (beetje flexibel mag). De vragensteller is een lid van de loopgroep.

Deze maand Marjon Reigersberg. Zij heeft, samen met Bineke Priet, vorig jaar de allereerste Klaverloop van Loopgroep Zuidhorn georganiseerd. Vorig jaar een groot succes. Ik zou maar 1 keer meelopen, maar ben uiteindelijk 3 keer gefinished. Ik wil graag iets meer weten over de Klaverloop die dit jaar op 29 en 30 oktober plaatsvindt.

1. Klaverloop, hoe kom je er eigenlijk bij?
Het begon met een hersenspinsel: ik wil graag ooit eens een Marathon lopen …en dat wil ik nog steeds! 42 km is natuurlijk een MEGA afstand! Dus ik dacht: ‘ als ik het in 4 stukjes opknip, moet het lukken’. De associatie met een klavertje 4 is dan snel gelegd.

2. Hoezo stukjes, welke afstanden kun je lopen dan?
Wij vinden dat meedoen hoe dan ook een prestatie is. We hebben gekozen voor de volgende afstanden: 5km, 6 km, 10 km en 11 km. Door te combineren kun je eventueel in 1 weekend de afstand van een halve of zelfs een hele Marathon te lopen, maar 5 km is ook mogelijk. Het gaat tenslotte om je eigen prestatie.

3. Je hebt het over ‘eigen prestatie’, wat bedoel je daarmee?
Bij ‘ officiële’ loopjes wordt je tijd geregistreerd en is vaak de eerste vraag die je krijgt als je over de finish bent: ‘ wat was je tijd?’. Dat is bij de Klaverloop niet het geval. Er is GEEN tijdsregistratie. Als je wilt kun je meelopen in een groepje. Vindt je het prettiger om alleen te lopen, in je eigen tempo, dan kan dat natuurlijk ook. Het gaat vooral om de gezelligheid.

4. Gezelligheid zeg je?
Ja! Zowel voor als na het lopen kun je, onder het genot van koffie en koek (thee, plakje cake en andere versnaperingen), gezellig kletsen met medelopers. Het is trouwens een loopje door en voor leden, dus er is altijd wel iemand die je kent!

5. Toch weer een heleboel informatie. Is er nog iets dat je kwijt wilt?
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! We vinden het als organisatie (Bineke, Sophie, Coos, Karin en ik) erg leuk om de Klaverloop weer te organiseren. De enthousiaste reacties van de deelnemers die vorig jaar meededen waren voor ons de reden om de schouders er weer onder te zetten. We hopen dat het een jaarlijks evenement wordt, maar dat hangt natuurlijk wel af van de deelnemers. Want: Lopen is leuk, samen lopen is leuker!

Dank je wel Marjon!


Ellen Janssen-Nijholt

Leuke loopjes

2016-10-03 09:06:24

Er bereiken ons vaak berichten van leuke loopjes en of we die onder de aandacht willen brengen bij onze loopgroep. Hier volgen er enkele.

Vollemaansloop te Eelde!
Het bestuur van de hardloop- en wandelclub 'steeds beter' van Verslavingszorg Noord Nederland organiseert elk jaar een leuke hardloopprestatieloop. Op zaterdag 15 oktober 2016 om 20.00 is het weer tijd voor de Vollemaansloop! De te lopen afstand is maximaal 42,2 kilometer, verdeelt in 8 rondes van 5,27 kilometer.Inschrijven kan via: vollemaansloop@hotmail.com

Boszichtrun Beilen!
Op zaterdag 22 oktober 2016 organiseert Loopgroep Beilen de tweede editie van de Boszichtrun: een hardloopwedstrijd met afstanden van 5 km, 10 km en 10 mijl. De start van alle afstanden is om 11.00 uur aan de Smalbroek voor camping Boszicht (even buiten Beilen).
Voor elke afstand is een mooie route over voornamelijk fietspaden samengesteld door de bossen van Nationaal Park Dwingelderveld. Inschrijven kan tot en met donderdag 20 oktober via inschrijven.nl inschrijven.nl. Daarna op de wedstrijddag tot een kwartier voor de start.
Zie voor meer info de flyer, of kijk op onze website: Loopgroep Beilen


Klaverloop 2016

2016-09-19 05:41:19

Voor en door leden van de Loopgroep Zuidhorn wordt er dit jaar voor de 2de keer een Klaverloop georganiseerd.

Wat is de Klaverloop?
De klaverloop is geen wedstrijd maar een gezellige prestatieloop. Er is geen tijdregistratie. Het is een loopweekend waarbij je 4 keer kunt lopen. Je bepaalt zelf wanneer en welke afstanden je loopt, welk tempo je loopt, en of je 1,2,3 of 4 keer gaat lopen, samen met andere leden van onze loopgroep.
De keuze is voor beide dagen:
’s morgens 11 km of 6 km
’s middags 10 km of 5 km

Wanneer is de klaverloop?
Op zaterdag 29 en zondag 30 oktober gaat dit gebeuren. We starten ‘s morgen om 10.00 uur en ’s middags om 14.00 uur. Startlocatie is de tennisbaan TIOL in Zuidhorn.

Aanmelden:
Je kunt je vooraf aanmelden tot en met 22 oktober 2016.
Aanmelden kun je door het sturen van een email naar : klaverloop@loopgroep-zuidhorn.nl, onder vermelding van je naam, welke dag(en) en welke afstand(en) je wilt lopen.

Wij als organisatie nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Met vriendelijke groet:
Bineke Priet
Sophie Crijns
Karin Danhof
Coos Datema
Marjon Reigersberg

De deelname is gratis !!


Klaverloop 2016

2016-09-19 05:26:38

Vraag en antwoord

2016-08-29 10:22:03

In deze nieuwe rubriek willen we ruimte bieden aan leden, sponsoren of anderszins betrokken om iets meer te vertellen over dat wat hen bindt aan de Loopgroep Zuidhorn: kort en krachtig.

Het format is simpel: korte vragen, korte antwoorden. Niet meer dan 5 vragen. Antwoorden niet langer dan 4 regels (beetje flexibel mag). De vragensteller is een lid van de loopgroep.

Ik begin met Lies van der Wal - Oosterhoff. Lies heeft een cursus gedaan in verband met de begeleiding van de wandelgroep. Daarover staat al veel informatie op de site, maar door de opleiding die ze heeft gedaan zijn er wat nieuwigheden die we graag onder de aandacht willen brengen.

1. Je hebt met goed gevolg een cursus gedaan voor een nieuwe activiteit binnen de vereniging: het wandelen. Ben je nu trainer?
Nee, ik ben wandelbegeleider. Bij het wandelen wordt het accent van de trainer wat meer bij evenementen organiseren neergelegd.

2. Wandelen, zijn daar andere regels aan verbonden dan aan de hardlooptraining?
In principe niet, we spreken elke keer af wie wat doet als er iets mis gaat. Ik heb een calamiteitenplan bij me en een EHBO tas. Ook bij ons staat de veiligheid hoog in het vaandel.
Als het straks donker wordt doen wij het een beetje anders dan de hardlopers. Bij ons heeft ook iedereen een hesje aan, maar wij dragen daarnaast hoofdlampen. Als aanvulling heeft rechtsvoor een groot wit licht en rechtsachter een rood achterlicht. Voordat we starten, spreken we ook duidelijk af aan welke kant we lopen.

3. Het is best handig dat je van tevoren weet wie er mee loopt, omdat jij een lijst bij houdt en omdat je niet altijd op dezelfde plek start.
We proberen zoveel mogelijk met elkaar te rijden zodat er zo weinig mogelijk auto’s aan te pas komen. Vandaar dat aanmelden van tevoren prettig is.

4. Is er verder nog iets dat je hier over de wandelactiviteit kwijt wilt?
In principe wil ik ervoor zorgen dat iedereen mee kan lopen. We houden rekening met de langzaamste wandelaar en ik vind het leuk om de afwisseling zo groot mogelijk te houden: variatie in ondergrond, route en omgeving ( verhard/onverhard, lang/ kort, natuur/dorp). Zo is er voor ieder wat wils.

Dank je wel Lies!

Ellen Janssen-Nijholt


Dornumer Schlosslauf, vrijdag 8 juli

2016-07-09 10:59:44
Na een oproep van Lies zijn zeven leden van de loopgroep afgelopen vrijdag naar Dornum in Duitsland gereden. Dornum is een klein stadje in het noorden van Duitsland aan de Noordzeekust op ongeveer 2 uur rijden van Zuidhorn. Dit jaar werd de Dornumer Schlosslauf voor de 4e keer georganiseerd en had ongeveer 300 deelnemers. Lies liep na verschillende blessures weer een keer hard en liep de 5 km in een mooie tijd van 35 minuten. Luuk deed mee aan de 10 km en behaalde de 3e plaats in zijn leeftijdscategorie. Andere lopers van loopgroep waren Karin, Marijke, Ellen, Jolanda en Marco en hun uitslagen staan op de uitslagenpagina


Gezellige drukte Reitdiephavenrun

2016-06-26 14:48:38
Het was zondagochtend gezellig druk bij de Reitdiephavenrun. Dertien lopers van de loopgroep liepen mee. Sommige liepen de 3 zeemijlen (1 ronde) en andere 6 zeemijlen. Jammer voor de organisatie en lopers was dat op het eind toch nog een bui regen viel.

Karin, Anja en Willie waren zeer succesvol en behaalde een podiumplaats in hun categorie en Luuk liep weer eens PR. Helaas liep Philip een blessure op en moest het laatste deel wandelen. Allard moedigde zijn dochter aan, die een zeer snelle 3 zeemijl liep. Jan stond ons twee ronden aan te moedigen en Lies lag in de berm om foto's te maken. De foto's van Lies staan op facebook.

Op een woensdagavond met de wandelclub naar Wierhuizen

2016-06-15 23:54:48
Zoals de meesten wel weten zijn we tegenwoordig ook met een wandelafdeling. En op 15 juni stond er een uitje op het programma met als locatie een verassing. Er waren 18 mensen die zich onder voorbehoud aanmelden bij mij. Toen was het 15 juni en donkere wolken trokken over de provincie en ik hield mijn hart vast. Ojee hoe zou dit aflopen? Want ik had een route gekozen pal bij zee op de vlakte. En daar kan je geen onweer bij gebruiken. In de middag kregen we te maken met enorme hoosbuien en zelfs dikke hagelstenen. De eerste afmeldingen kwamen al binnen. Maar ook berichtjes van mensen die mij vroegen of het nog wel doorging. Nu moet het weer verschrikkelijk bont worden voor ik niet meer ga maar toch. Je hebt er niets aan dat je daar met z'n allen staat te kleumen in de regen. Maar opgeven? Nee, dit is zo gepland dus we gaan ervoor.
Uiteindelijk was het 7 uur en daar stonden we met z'n tienen bij de sporthal. Nog even nummer elf in Oldehove oppikken en dan naar de plaats van bestemming reizen. Niemand wist waar we heen gingen en dat was op zich ook wel leuk. De plaats waar we zouden lopen was Wierhuizen, vlakbij Pieterburen. Onderweg regende het nog steeds maar iedereen had een poncho/regenjas of een plu bij zich. We waren er goed op voorbereid. Bij de parkeerplaats was de regen overgegaan in een paar druppels tot we uiteindelijk helemaal niets meer kregen. Het werd notabene droog!
Hier en daar hebben we stilgestaan om even te genieten van de prachtige uitzichten. Het was een schitterende tocht en ik denk dat iedereen er net zoveel plezier aan heeft beleefd als ik.
Lies van der Wal

Nieuw verslag van de SlachteMarathon

2016-06-14 22:14:19
Els heeft net als vele anderen van de Loopgroep de Slachtemarathon uitgelopen. Zowel Auke, Jan als Els deden voor het eerst een marathon, maar zij schreef er een verslag over.

Arend Jan maakte veel foto's tijdens marathon. Zijn foto's staan hier

Jan Pijpker heeft ook een verslag van de Slachtermarathon geschreven, dat lees je hier

Coos Datema schreef ook een verslag van de Slachtermarathon, dat lees je hier

Van het bestuur.

2016-06-13 09:11:17

De tijd vliegt! Het is inmiddels medio juni: de wandelvierdaagse is achter de rug en over 1,5 week is de jaarlijkse BBQ! Heb jij je nog niet aangemeld voor de BBQ: het kan nog!
Stuur een mail aan Els van der Zwaag. Zie voor meer informatie het bericht op de site.

Clinic en wandelen
Hoewel de zomervakantie in aantocht is zijn er volop ontwikkelingen op loopgebied.
Denk hierbij aan de Clinic die ook dit jaar weer in een duidelijke behoefte voorziet. Met dank aan Els en Marijke en enthousiaste flyerende leden loopt het weer storm met de aanmeldingen.

Sinds kort wordt er door de leden van de Loopgroep niet alleen hardgelopen, maar ook gewandeld. Het wandelen is begonnen als een initiatief door en voor langdurig geblesseerde leden, maar het lijkt te voorzien in een bredere behoefte onder de Loopgroepleden. Elke woensdagavond wordt gewandeld. De start is om 19.30 bij de sporthal in Zuidhorn.
Naast de reguliere wandelactiviteit op woensdagavond kan er ook worden aangesloten bij wandeltochten. In September staat zelfs een wandeltocht in de Harz op het programma. Heb je interesse sluit gerust aan op woensdagavond. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lies van der Wal-Oosterhoff (over de reguliere wandelactiviteit en de wandeltochten).

Kleding
Tijdens de ledenvergadering is aangegeven dat er behoefte is aan een breder aanbod loop(groep)kleding van goede kwaliteit!. Het bestuur is hierover in gesprek met firma Bergman. Wordt vervolgd.

In gesprek Stichting over sponsoren
Voor de duidelijkheid: de stichting heeft sponsoren voor het organiseren van evenementen. De Loopgroep heeft dus geen sponsoren. Het bestuur van de Loopgroep ziet echter wel een rol in het versterken van de relatie met sponsoren en heeft hier ook ideeen over. Daarom is met de stichting afgesproken dat we samen gaan zoeken naar de mogelijkheden om de sponsors van de stichting meer onder de aandacht te brengen.

Stoelendans
Coos, Dirk, John, Rins en Peter…..er schijnen wat wisselingen te zijn. Goed om te zien dat de gevestigde trainers ook anderen een kans geven om regelmatig trainingen te geven.
Binnenkort vindt een trainersoverleg plaats waar ook het bestuur voor is uitgenodigd. Een belangrijk onderwerp is hoe de trainingen komende seizoen gaan worden verdeeld onder de trainers. Andere onderwerpen die vanuit het bestuur zijn aangedragen zijn baantraining, rompstabilitytraining en mogelijkheden voor andere soorten trainigen. Na het overleg wordt je daarover geinformeerd.

Ideeënbus
Onder dit kopje worden ideeën opgesomd. Mochten er leden zijn die het leuk vinden om, alleen, samen met trainers of bestuursleden, een idee uit te werken: graag even een mailtje sturen naar het bestuur secretaris loopgroep-zuidhorn.
1. Iets organiseren voor de vluchtelingen die (mogelijk) in Zuidhorn worden ondergebracht in het nog te bouwen AZC.
2. Een training op de atletiekbaan in Groningen organiseren. Inmiddels weten we dat dit mogelijk is, ‘s weekends. Wordt vervolgd.
3. Visitekaartjes: een idee uit de oude doos. Eindelijk uitgevoerd. Met de visitekaartjes willen we aan lopers onderweg de Loopgroep Zuidhorn onder de aandacht brengen. Inmiddels lopen een aantal leden met visitekaartjes al op zak. Mocht jij ook een aantal kaartjes willen om uit te delen dan kun je contact met mij opnemen.

Dit was weer een korte blik uit de keuken van het bestuur. Voor wie tips of ideeën heeft: ze zijn van harte welkom.

Namens het bestuur een vriendelijke groet, Ellen Janssen-Nijholt. Voorzitter Loopgroep Zuidhorn


Van het bestuur.

2016-04-18 22:35:43

Clinic
De clinic begint dit jaar op 8 juni en loop door tot de ZUIDHORuN. De kosten zijn dit jaar vastgesteld op 30,- . Hierbij zijn zaken als – wat is een redelijk bedrag- en – hoe voorkom je dat het te vrijblijvend wordt- meegenomen. In verband met minder positieve ervaringen bij de clinic van vorig jaar is de (minimale) leeftijdgrens weer gesteld op 18 jaar.

BBQ
Inmiddels is bekend waar en wanneer dit jaar de Loopgroep plaatsvindt. Frans en Maria hebben hun tuin weer beschikbaar gesteld, de gastvrijheid wordt enorm op prijs gesteld!
De eigen bijdrage is 10,-. U kunt in uw agenda 1 juli alvast reserveren. Nadere informatie volgt.

Kleding en sponsoring
Een afvaardiging van het bestuur gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een kledingpakket in “ clubkleuren’. Kosten en beschikbaarheid spelen hierbij een belangrijke rol. Eerst wordt met lokale ondernemers gesproken. Mocht dat niet leiden tot een positief resultaat dan wordt gekeken naar andere opties.
Verder wordt met de Stichting Loopgebeurn gesproken over in hoeverre de Loopgroep gebonden is aan concrete afspraken die de Stichting met haar sponsors maakt.

Ideeënbus
Onder dit kopje worden ideeën opgesomd. Mochten er leden zijn die het leuk vinden om, alleen, samen met trainers of bestuursleden, een idee uit te werken: graag even een mailtje sturen naar het bestuur (secretaris@loopgroep-zuidhorn.nl).
1. Organiseren van een clinic ter voorbereiding van een halve of hele marathon. 2. Iets organiseren voor de vluchtelingen die (mogelijk) in Zuidhorn worden ondergebracht in het nog te bouwen AZC.
3. Een training op de atletiekbaan in Groningen organiseren. Inmiddels weten we dat dit mogelijk is, ‘s weekends. Wordt vervolgd.Dit was weer een korte blik uit de keuken van het bestuur. Voor wie tips of ideeën heeft: ze zijn van harte welkom.

Namens het bestuur een vriendelijke groet, Ellen Janssen-Nijholt.


Trainersexamen Coos en Peter

2016-03-26 23:08:16
Plaats: de baan van Groningen Atletiek in het Stadspark
Datum: zaterdag 26 maart 2016 (’s middags)
Evenement: trainersexamen
Aanwezig: 20 leden van de Loopgroep, Aernout en Lies (voor de foto’s) en natuurlijk Coos en Peter
Omstandigheden: heerlijk voorjaarszonnetje en een vrolijke sfeer, bij een enkeling was enige spanning te bespeuren
De inhoud: inlopen, uitgebreide loopscholing en de korte kern (twee keer) onder begeleiding van (nog net geen gediplomeerde) trainers
Resultaat: allebei geslaagd, de Loopgroep heeft twee nieuwe gediplomeerde trainers!Namens ons allemaal hartelijk gefeliciteerd!
Ellen Janssen-Nijholt

Van het bestuur

2016-03-25 08:16:00
De ALV
Maandag 14 maart vond de algemene leden (ALV) vergadering plaats in het Cultureel Centrum. Van de 175 leden waren 30 aanwezig en er hadden zich 9 leden afgemeld: het mag duidelijk zijn dat de ALV voor veel leden geen prioriteit heeft. Daarom via deze weg een korte terugkoppeling. Degene die behoefte heeft aan een uitgebreider verslag van de vergadering verwijs ik alvast naar de notulen die op een later moment beschikbaar komen.

Vrijwilliger in het zonnetje gezet
De vereniging kan niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. De inzet van elke vrijwilliger wordt zeer gewaardeerd. Toch wilden we dit jaar onze webmaster even extra in het zonnetje zetten: Rob van der Meulen. Waarschijnlijk hebben jullie hem inmiddels gesignaleerd in zijn, speciaal voor hem gedrukte, nieuwe loopjasje!

Jaarverslag
Enkele onderwerpen die zijn besproken bij de presentatie van het jaarverslag zijn de moeite waard om nog even te benoemen: Crosstrainingen worden alleen in de winterperiode gegeven, omdat dit aansluit op het programma van loopjes. Daarnaast in de kans op een tekenbeet in het bos (crosstrainingen zijn nu eenmaal niet op de weg) in de zomerperiode relatief groot.
Kleding: de jasjes vallen niet bij iedereen in de smaak. Daarnaast kwam de vraag aan de orde of we als vereniging wel een kledingvoorraad zou moeten hebben. Andere opties zijn de revue gepasseerd en het bestuur gaat zich beraden op aangedragen en andere (praktische) oplossingen.
De Klaverloop was een groot succes en zal ook dit jaar weer, door leden, worden georganiseerd op 29 en 30 oktober. Mocht je het leuk vinden om te helpen dan kun je je daarvoor aanmelden bij Marion Reigersberg.
Core-stability is voor veel hardlopers een onderschoven kindje en dat is jammer. Veel blessures kunnen namelijk worden voorkomen door het trainen van de core-stability. Het bestuur en de trainers gaan in de komende periode onderzoeken of de vereniging, in de winterperiode, dergelijke trainingen gaat aanbieden. Het gaat dan vooral over huisvesting, kosten en behoeftepeiling.
Voor het overige verwijs ik naar het Jaarverslag en het Financieel Jaarverslag, ze staan op de site.

Stichting Loopgebeur’n
Peter Disseldorp heeft een korte presentatie gegeven over de doelstellingen van de stichting (bevorderen van loop- en wandelevenementen zonder winstoogmerk) en over de evenementen die de stichting jaarlijks organiseert. De wandelvierdaagse zal dit jaar van 30 mei tot 2 juni plaatsvinden en de Hummel ZUIDHORuN op zaterdag 17 september.

De wissels
Albertine heeft tijdens de jaarvergadering afscheid genomen als secretaris, Anneke Tilma neemt het stokje van haar over. Daarnaast komt Wiebe Kloppenburg het bestuur, als algemeen bestuurslid, versterken. Met deze twee nieuwe leden is het bestuur weer op sterkte.

Dit was een korte blik in het wel en wee van de vereniging. Voor wie tips of ideeën heeft om de ALV aantrekkelijker te maken: ze zijn van harte welkom!

Namens het bestuur een vriendelijke groet,
Ellen Janssen-Nijholt.

Loopjasjes - vervolgactie

2016-03-20 11:13:34
De actie met loopjasjes met verenigingsopdruk a 30 euro gaat ook dit jaar door. Dames- en Herenjasjes zijn in alle maten op voorraad, bij mij thuis af te halen. Groet, Peter van Zoest

 


voor het laatst gewijzigd op 2018-05-18 21:16:15 Privacy & Disclaimer